Zasiłek pogrzebowy – pomoc w dopełnieniu formalności

Zapewniamy pomoc i wsparcie w dopełnieniu formalności pogrzebowych związanych z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego. Działanie te wykonujemy na podstawie udzielonego przez Klientów upoważnienia. Wyjaśniamy, że od 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego dla osób ubezpieczonych w ZUS oraz KRUS wynosi 4000 zł. Uzyskanie świadczenia wymaga złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Musi zostać on złożony w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci.

Ważnym elementem wniosku są dokumenty. Wśród nich muszą się znaleźć:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury bądź renty.

W sytuacji, gdy Klient decyduje się na samodzielne załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu, poza wspomnianymi do właściwego oddziału ZUS/KRUS musi dostarczyć również:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – w przypadku ZUS jest to druk ZUS Z-12,

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków potwierdzających poniesienie kosztów,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci.

Zaznaczamy, że zasiłek pogrzebowy przysługuje jedynie osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Pragniemy dodać, że korzystając ze wsparcia zakładu w tym zakresie zyskują Państwo możliwość bezgotówkowego rozliczenia ostatniego pożegnania w ramach świadczenia.

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.