Formalności pogrzebowe – Częstochowa

Nikt nigdy nie jest przygotowany na odejście bliskiej osoby. Śmierć wywołuje ogrom negatywnych emocji i często dla rodziny zmarłego jest trudna w zrozumieniu. Chcąc ulżyć Państwu w tym trudnym czasie, zajmujemy się załatwieniem wszelkich formalności pogrzebowych w Częstochowie. Rodzina zmarłego musi jedynie:

  • dostarczyć odzież dla zmarłego bądź wybrać ją z oferty dostępnych akcesoriów funeralnych,
  • ustalić termin pogrzebu oraz ewentualnej kremacji ciała,
  • wybrać cmentarz i miejsce pogrzebania,
  • wybrać trumnę/urnę oraz wskazać wymagania dotyczące wieńców pogrzebowych i innych akcesoriów funeralnych.

Wszelkie formalności pogrzebowe, w tym związane z bezgotówkowym rozliczeniem pogrzebu i uzyskaniem zasiłku z ZUS załatwiają nasi pracownicy. Rodzina zmarłego musi jedynie udzielić nam stosownego upoważnienia i dostarczyć wskazane dokumenty.

Działamy całodobowo na terenie Częstochowy i okolicznych miejscowości. Termin dopełnienia formalności pogrzebowych zawsze dopasowujemy do możliwości rodziny. W zależności od sytuacji możemy dokonać ustaleń w biurze zakładu bądź bezpośrednio u Państwa.

 

Porady

 

Jakie formalności pogrzebowe leżą po stronie bliskich zmarłego?

Formalności pogrzebowe stanowią ważny element procesu związanego z pożegnaniem zmarłego. Należy pamiętać o:

  • zgłoszeniu zgonu – pierwszym krokiem formalnym jest zgłoszenie zgonu do odpowiednich organów; w Polsce obowiązek ten spoczywa na najbliższych krewnych zmarłego lub innych upoważnionych do tego osób; zgłoszenie zgonu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego;
  • wyrobieniu aktu zgonu – po zgłoszeniu zgonu, konieczne jest wyrobienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego; akt ten jest podstawowym dokumentem potwierdzającym fakt śmierci i jest wymagany w wielu formalnościach związanych z pochówkiem;
  • kontakcie z zakładem pogrzebowym – nasi pracownicy pomogą w zorganizowaniu ceremonii pogrzebowej, wyborze trumny lub urny oraz w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z transportem zmarłego;
  • pochówku – wybór miejsca pochówku jest kluczowym elementem formalności pogrzebowych; decyzja dotycząca grzebania zmarłego może być uzależniona od wyboru cmentarza, rodzaju pochówku (np. grób ziemny, kwatera urnowa) oraz przekonań i tradycji rodzinnych;
  • opłaty i formalności cmentarne – w związku z pochówkiem mogą pojawić się różne opłaty cmentarne; należy uregulować wszelkie koszty związane z korzystaniem z danego cmentarza i zakupem miejsca pochówku;
  • zabezpieczenie dokumentów – takich jak akt zgonu, potwierdzenie opłat czy faktury związane z usługami pogrzebowymi; mogą one być potrzebne w późniejszym czasie, np. przy uregulowaniu spraw spadkowych.

Pomożemy Państwu w kompleksowej organizacji pogrzebów. Wybiorą Państwo u nas trumnę lub urnę, a także wiązanki. Podpowiemy co i kiedy warto wykonać, doradzimy w wyborze szczegółów dotyczących ostatniego pożegnania, a także wesprzemy w tym trudnym czasie. Państwa bliski odszedł poza Częstochową? Przewieziemy ciało z innego miasta, a nawet kraju. Pomożemy we wszystkim, w czym tylko możemy.