Porady

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany. 
Tu znajdziecie Państwo najpilniejsze i najbardziej istotne informacje pomocne w załatwieniu formalności po stracie bliskiej osoby.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu,
     który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni.
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. 
    Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym
     w celu przewozu ciała do chłodni.
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia 
    wszelkich formalności związanych z pochówkiem.

 

Porady

 

Wymagane dokumenty, z którymi należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym to:

 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

 

Do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu, uzyskania zasiłku z ZUS, najbliższa rodzina upoważnia zakład pogrzebowy i wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej i wnioskodawcy.
 • odcinek emerytury / renty osoby zmarłej
 • odcinek emerytury / renty wnioskodawcy lub nr świadczenia z ZUS-ie
 • zielona legitymacja emeryta / rencisty osoby zmarłej
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – jeśli osoba zmarła pracowała
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy
 • zaświadczenie od księdza
 • Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu 
  pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  *Zaświadczenie z zakładu pacy powinno zawierać:
 • imię i nazwisko osoby zatrudnionej, PESEL
 • adres zamieszkania
 • czas trwania zatrudnienia (od dnia... do dnia...)
 • forma zatrudnienia
 • poświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne
 • poświadczenie, że osoba nie przebywa na urlopie bezpłatnym

 • Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej formalności.

 

Przygotowania do pochówku:

 • Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty.
 • W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji.
 • Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne).
 • Trumnę, urnę, wieńce i pozostałe akcesoria oraz usługi pogrzebowe zapewnia zakład.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.