Zgon bliskiej osoby w szpitalu. Jak postępować?

Śmierć zawsze jest ciosem dla pozostających na świecie bliskich zmarłego. Najtrudniejszą kwestią pozostaje odnalezienie się w ciężkiej sytuacji i zmuszenie do wykonania niezbędnych czynności organizacyjnych związanych z pochówkiem, również w sytuacji kiedy zgon nastąpił w szpitalu. Jak wtedy postępować?

Komu zgłaszana jest śmierć w szpitalu?

W przypadku śmierci pacjenta w szpitalu, w pierwszej kolejności zdarzenie zgłaszane jest lekarzowi leczącemu lub dyżurnemu, przez osobę wskazaną jako odpowiedzialną za dokonanie takiego zgłoszenia. Lekarz przeprowadza oględziny, stwierdza zgon, ustalając możliwą jego przyczynę i wystawia kartę zgonu. Gdy sytuacja wymaga przeprowadzenia sekcji zwłok, przyczyna zgonu zostaje stwierdzona na podstawie tej właśnie procedury.  W następnej kolejności sporządza się kartę skierowania zwłok do chłodni, do której ciało może zostać przewiezione nie wcześniej niż po upływie 3 godzin od momentu zgonu zapisanego w karcie. Przez ten czas ciało przechowywane jest w specjalnym wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a na dłoni lub stopie zmarłego umieszczony zostaje identyfikator.

Poinformowanie o zgonie

Wraz ze stwierdzeniem zgonu lekarz dyżurny lub oddelegowana pielęgniarka dyżurna zobowiązuje się do powiadomienia osoby lub instytucji wskazanej przez osobę zmarłą jeszcze za życia bądź będącą taką z urzędu jako właściwą do powiadomienia. Mogą to być osoby fizyczne (krewni, powinowaci lub też np. przyjaciel lub sąsiadka). W przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych są to przedstawiciele ustawowi — rodzice lub opiekunowie prawni. W chłodni ciało może przebywać nie dłużej niż 72 godziny. Przed wydaniem ciała następuje jego identyfikacja. Ciało powinno być umyte i przygotowane do wydania najbliższym, przy czym za ubranie do pochówku odpowiada rodzina lub osoby organizujące pogrzeb na podstawie stosownego upoważnienia danego konkretnemu zakładowi pogrzebowemu.