Śmierć bliskiej osoby w domu. Co robić?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z dużym stresem i jest bardzo silnym przeżyciem. Łatwo wtedy zapomnieć o podstawowych procedurach, jakich należy dopilnować w momencie stwierdzenia zgonu. Gdy śmierć nastąpiła w domu, konieczne będzie dopilnowanie formalności, aby następnie móc sprawnie zorganizować pogrzeb, bez narażania rodziny na dodatkowe obowiązki.

Czynności związane ze śmiercią w domu

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie pogotowia ratunkowego. Przyjeżdża lekarz lub osoba uprawniona, którego obowiązkiem jest stwierdzenie zgonu i wypisanie protokołu zgonu. Następnie przychodzi czas na wybór zakładu pogrzebowego, poinformowanie go i umówienie terminu zabrania zwłok do kostnicy.

Z protokołem zgonu kierujemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który ostatnio leczył zmarłą osobę. To ten lekarz wystawia kartę zgonu. Wykonujemy kilka kopii tej karty, gdyż w niej znajduje się przyczyna zgonu. A tę informację będziemy okazywać przy sprawach spadkowych, w bankach oraz instytucjach ubezpieczeniowych.

Dalsze kroki

Z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie trzeba się umawiać. Skrócony akt zgonu, w trzech kopiach, jest wydawany od ręki i bez opłat. Teraz dopiero można zająć się pochówkiem. Odwiedzamy księdza z parafii zmarłego, biuro cmentarza, planujemy zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Przy pochówku musimy okazać kartę zgonu oraz akt zgonu.

Pochówek

Po okazaniu potrzebnych dokumentów, w rozmowie z pracownikiem zakładu bliscy wyrażają swoje oczekiwania co do pogrzebu. Wybierają rodzaj pochówku (tradycyjny lub kremacja), ustalają datę uroczystości, miejsce pochówku oraz inne szczegóły. Pracownik podpowie klientom wybór najlepszych rozwiązań mieszczących się budżecie. W tych stresujących chwilach ważne jest, aby można było liczyć na profesjonalizm firmy przygotowującej pochówek.