Porady

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany. 
Tu znajdziecie Państwo najpilniejsze i najbardziej istotne informacje pomocne w załatwieniu formalności po stracie bliskiej osoby.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

 • Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu,
     który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
 • Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni.
 • Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. 
    Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym
     w celu przewozu ciała do chłodni.
 • Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia 
    wszelkich formalności związanych z pochówkiem.