Najważniejsze elementy oprawy pogrzebowej

Organizacja pogrzebu to trudny dla bliskich zmarłego czas. Konieczność zmagania się z żałobą oraz załatwienia wszystkich formalności sprawiają, że często nie wiemy, a jaki sposób powinno wyglądać ostatnie pożegnanie. Pomocną dłoń wyciągają do nas pracownicy zakładów pogrzebowych, które oferują kompleksowe usługi funeralne. Wyjaśniamy, co składa się na oprawę pogrzebu.

Organizacja uroczystości pogrzebowych - o czym warto wiedzieć?

Pogrzeb jest podniosłą, wzruszającą i sprzyjającą wspominaniu osoby zmarłej uroczystością.  Zarówno pogrzeby organizowane w obrządkach religijnych, jak i pogrzeby świeckie powinny mieć odpowiednią oprawę. To ona pozwala w godny i uroczysty sposób pożegnać się z bliskimi nam osobami. Firmy świadczące usługi pogrzebowe starają się ułatwić pogrążonej w żałobie rodzinie organizację pogrzebu. Dzięki temu uroczystość przebiega sprawnie i w sposób właściwy dla jej charakteru. Dzięki wsparciu profesjonalistów łatwiej jest przetrwać trudny czas organizacji ostatniego pożegnania bliskich nam osób.

Co uwzględnia oprawa pogrzebowa?

Na oprawę pogrzebową składa się kilka ważnych elementów, czyli:

  • odpowiednio dobrana urna lub trumna,
  • obsługa uroczystości przez kapłana lub mistrza ceremonii oraz pracowników zakładu pogrzebowego,
  • kwiaty i wieńce,
  • podniosła muzyka.

Coraz częściej pogrzeby uwzględniają także dodatkową oprawę ceremonii w postaci mów pożegnalnych i prezentacji multimedialnych, które przypominają życie osoby zmarłej. Niezbędnym elementem oprawy pogrzebowej jest także wystrój kaplicy lub sali pożegnań oraz odpowiedni ubiór pracowników firmy pogrzebowej, którzy uczestniczą m.in. w odprowadzaniu zmarłego na cmentarz. Warto pamiętać, że bardzo ważnym elementem oprawy pogrzebowej jest także karawan wiozący trumnę lub urnę, jeżeli uroczystość pogrzebowa nie odbywa się na terenie cmentarza. W celu godnego pochówku kluczowe jest również odpowiednie przygotowanie grobu, które uwzględnia m.in. estetyczne uprzątnięcie miejsca pochówku, rozłożenie namiotu i krzeseł dla najbliższej rodziny, a także przykrycie podłoża wokół grobu sztuczną trawą. Jeżeli pożegnanie ma odbyć się przy otwartej trumnie, osoba zmarła musi zostać w odpowiedni sposób przygotowania przez specjalistę tanatopraktora. Dzięki temu będzie wyglądała, jakby spała, co zdecydowanie ułatwi żałobnikom ostatnie spotkanie z ich bliskim, który odszedł już z tego świata.