Klepsydra pogrzebowa. Jak ją przygotować?

Klepsydra pogrzebowa to rodzaj afisza zawierającego wiadomość o śmierci danej osoby. Ma za zadanie poinformować o tym szersze grono osób: sąsiadów, znajomych i dalszą rodzinę. Rozwiesza się ją w okolicy miejsca zamieszkania zmarłej osoby i w miejscach z nią powiązanych. Oprócz tego klepsydra ma na celu poinformować o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej.

Co powinna zawierać klepsydra pogrzebowa?

Pierwszą rzeczą umieszczoną na klepsydrze pogrzebowej, która rzuca się w oczy, jest imię i nazwisko zmarłej osoby. Zwykle zapisane jest pogrubioną i powiększoną czcionką na środku kartki. Na górze powinna znaleźć się informacja o dacie śmierci, a także zwyczajowo podaje się wiek zmarłego. Poniżej imienia i nazwiska zapisywane są  informacje związane z ceremonią, czyli miejsce, datę i godzinę pogrzebu. Na życzenie można także umieścić dokładane miejsce pochówku. Na samym końcu klepsydry pogrzebowej, powinna znaleźć się informacja, kto zawiadamia o śmierci. Zwykle są to krótkie określenia, np. „Rodzina”.

Przygotowanie klepsydry pogrzebowej

Klepsydrę można przygotować samemu. Nie jest to skomplikowane, nawet przy niewielkiej znajomości obsługi programów komputerowych. Jednak w internecie można też znaleźć gotowe wzory. Firmy świadczące usługi pogrzebowe, również mogą przygotować klepsydrę. Wzór, zdobnictwo i zamieszczane informacje konsultowane są z bliskimi zmarłego lub z osobą zajmującą się organizacją ceremonii pogrzebowej. Taka osoba lub rodzina odpowiedzialna jest za rozmieszczenie klepsydry po okolicy. Przed umieszczeniem informacji na słupie, tablicy lub elewacji, należy zapytać o zgodę właściciela lub zarządcę danego terenu, czy budynku. Warto wybierać miejsca, gdzie klepsydra będzie dobrze widoczna i dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.