Jak zorganizować eksportację zwłok?

Na śmierć bliskiej osoby nie sposób się przygotować. Niezbędne jest jednak wówczas załatwienie pewnych formalności związanych z pogrzebem. Jedną z nich jest eksportacja zwłok. Na czym ona polega i jak ją zorganizować?

Eksportacja zwłok - na czym polega?

Niegdyś w Polsce popularnym zwyczajem było przechowywanie ciała zmarłej osoby w jej domu rodzinnym aż do dnia pogrzebu. Dziś jednak wymagane jest jak najszybsze przetransportowanie zwłok w miejsce chłodne i pozwalające zabezpieczyć ciało przed uszkodzeniem. Dlatego niezależnie od tego, czy śmierć nastąpiła w domu, szpitalu, hospicjum czy miejscu publicznym, ciało musi zostać niezwłocznie przewiezione do chłodni, w której zostanie zabezpieczone i przygotowane do pogrzebu w odpowiedni sposób. Na tym właśnie polega eksportacja zwłok, która wykonywana jest przez zakład pogrzebowy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Eksportacja zwłok - niezbędne formalności

Aby zakład pogrzebowy mógł przyjechać i zabrać ciało do chłodni, najbliższa rodzina zmarłego musi najpierw załatwić odpowiednie formalności. Najistotniejsza w tej kwestii jest karta zgonu – to ona upoważnia zakład pogrzebowy do podjęcia dalszych działań. Kartę taką wystawia lekarz rodzinny lub z pogotowia ratunkowego, a w przypadku śmierci w szpitalu bądź placówce medyczno-opiekuńczej - personel danej placówki. Jeśli zgon nastąpił na przykład w wyniku wypadku, a ciało zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, dodatkowo potrzebne będzie uzyskanie od prokuratora pozwolenia na wydanie i eksportację zwłok. Gdy śmierć nastąpiła poza granicami kraju, zakład pogrzebowy może zorganizować transport międzynarodowy, ale konieczne jest do tego uzyskanie zgody starosty powiatowego bądź prezydenta miasta, a także konsula kraju, w którym nastąpił zgon. Gdy wszystkie te formalności zostaną dopełnione, wystarczy wykonać telefon do zakładu pogrzebowego, a jego pracownicy jak najszybciej zajmą się eksportacją zwłok w pełnym poszanowaniu i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.