Jak wygląda pogrzeb świecki?

Śmierć bliskiej osoby nie jest łatwym przeżyciem, jednak w tym trudnym czasie rodzina zmarłego musi znaleźć w sobie sporo siły, by zorganizować uroczystość pogrzebową. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na organizację pogrzebu świeckiego, czyli uroczystości pozbawionej symboli i obrzędów religijnych. Najczęściej taką formę uroczystości wybierają osoby, które wiedzą, że zmarły był ateistą, agnostykiem czy osobą niepraktykującą. Taka uroczystość różni się od pogrzebu tradycyjnego. Na czym polegają te różnice?

Niezbędne formalności

Większość formalności, które należy załatwić w przypadku pogrzebu świeckiego, jest podobnych do tych, które wiążą się z organizacją tradycyjnej uroczystości. W pierwszej kolejności rodzina powinna zawiadomić lekarza przychodni rejonowej, który wystawi kartę zgonu. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który zorganizuje transport ciała do kostnicy (ciało zmarłego może pozostać w domu przez 72 godziny, a jeśli zmarł wskutek choroby zakaźnej 24 godziny). Aby przekazać ciało firmie pogrzebowej, należy przygotować również dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie o zatrudnieniu (lub ostatni odcinek renty czy emerytury), NIP i legitymację ZUS. Następnie konieczne jest powiadomienie urzędu stanu cywilnego, gdzie nastąpi wystawienie aktu zgonu i złożenie dokumentów w zarządzie cmentarza. Akt zgonu jest niezbędnym dokumentem do uzyskania zasiłku pogrzebowego i ubezpieczenia.

Organizacja i przebieg uroczystości

Nasz zakład pogrzebowy organizuje nie tylko pogrzeby tradycyjne, ale również świeckie. Jedną z charakterystycznych cech tej uroczystości jest fakt, że prowadzi ją Mistrz Ceremonii. Uroczystość zwykle odbywa się w kaplicy cmentarnej, gdzie prowadzący uroczystość wygłasza uroczyste przemówienie. Odnosi się ono do życia osoby zmarłej czy jej zasług. Zdarza się również, że bliscy zmarłego wyrażają wolę osobistej przemowy i wspomnień. Następnie trumna lub urna przenoszona jest na miejsce spoczynku, gdzie odbywa się ostatnia przemowa Mistrza Ceremonii, po której zostaje ona zakopana. Całej uroczystości pogrzebowej może towarzyszyć oprawa muzyczna. Co ważne, pochówek może odbyć się na każdym cmentarzu, czyli również tym wyznaniowym. Wynika to z ustawy zarządu cmentarza wyznaniowego. Może się jednak zdarzyć tak, że ksiądz odmówi udziału w ceremonii oraz wykorzystania kaplicy.

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja pogrzebu nie jest łatwa z uwagi na towarzyszące jej uczucia. W naszym zakładzie pogrzebowym w Częstochowie podchodzimy z ogromnym szacunkiem do rodziny osoby zmarłej, dlatego zapewniamy pełną organizację i obsługę pogrzebów, a formalności załatwiamy nawet w domu zmarłego.