Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy?

W obecnych czasach wielu naszych bliskich przebywa za granicą. Niestety, zdarza się, że dostajemy przykrą wiadomość o śmierci krewnego lub znajomego. Każda śmierć jest traumą, jednak w tym przypadku powstaje problem sprowadzenia zwłok. Zazwyczaj nie chcemy dopuścić do tego, by ciało naszego krewnego czy znajomego pozostało na obczyźnie. Pragniemy, by bliską osobę przynajmniej w sposób symboliczny móc odwiedzać na pobliskim cmentarzu.

Polskie prawo restrykcyjnie podchodzi do zasad przewozu ciała zmarłego. Warto więc zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Żeby sprowadzić zwłoki i szczątki z zagranicy, potrzebne jest:

  • pozwolenie starosty właściwego dla miejsca, gdzie zwłoki lub szczątki zmarłego mają być pochowane (pozwolenie wydawane jest w porozumieniu z inspektorem sanitarnym);
  • zaświadczenie polskiego konsula wydawane po przedstawieniu wyżej wymienionego pozwolenia.

Kto stara się o pozwolenie? 

Zarówno pozwolenie, jak i zaświadczenie mogą być wydane tylko na wniosek osób do tego uprawnionych, czyli: małżonków, krewnych zstępnych, wstępnych i bocznych do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia. O wymienione dokumenty mogą się także starać organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne. Pozwolenia wydawane są najpóźniej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeśli nasz bliski zmarł na którąś z wymienionych przez przepisy groźnych chorób zakaźnych (m.in. cholera, nosacizna, wąglik, wścieklizna, trąd), nie możemy liczyć na uzyskanie pozwoleń przed upływem 2 lat. Jeśli przyczyna zgonu nie była określona, potrzebny jest dokument wykluczający jako przyczyny zgonu jednej z wymienionych w przepisach chorób zakaźnych.

Stres związany z przykrym wydarzeniem jakim jest śmierć bliskiej osoby i nadmiar formalności związany z pochówkiem przerasta wiele osób. Zwróćmy się o pomoc do zakładu pogrzebowego mającego w swojej ofercie międzynarodowy transport zwłok. Specjaliści pomogą nam zarówno w sprawach urzędowych, jak i w samym przygotowaniu ceremonii pogrzebowej. 

Transport zwłok 

Zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzane różnymi środkami transportu, ale tylko takimi, które są do tego specjalnie przystosowane, m.in. muszą być trwale oznakowane w odpowiedni sposób, mieć odizolowaną kabinę kierowcy, mieć zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub innego pojemnika. Przepisy szczegółowo określają zasady transportu. Powierzając to zadanie profesjonalistom, możemy mieć pewność, że wszystkie przepisy będą surowo przestrzegane.