Jak przewieźć zwłoki z zagranicy?

Zgon poza granicami kraju wiąże się zwykle z koniecznością sprowadzenia zwłok. Wszystkie procedury związane z transportem ciała osoby zmarłej są uregulowane w obowiązujących przepisach, a do ich rozpoczęcia niezbędne jest wypełnienie pewnych formalności. Zasady transportu zwłok obejmują też szereg wymagań co do wykorzystywanych pojazdów.

Niezbędne formalności podczas transportu zwłok

Śmierć bliskiej osoby to niewyobrażalnie trudne doświadczenie dla całej rodziny. Zakłady pogrzebowe zajmujące się organizacją pogrzebu oferują nie tylko kompleksowe zaplanowanie i przygotowanie ceremonii pogrzebowej, ale też pomoc w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z pochówkiem. W przypadku zgonu poza granicami kraju, zwykle konieczny jest jednak ponadto także transport zwłok, wymagający uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Wydaje je starosta powiatu, w którym ma się odbyć pochówek. Przed wydaniem zaświadczenia zasięga on opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Zezwolenie tego rodzaju jest wydawane w ciągu kilku dni. Składając wniosek, należy przedstawić dokument potwierdzający zgon. Jeśli nie jest na nim podana przyczyna zgonu, potrzebne będzie też zaświadczenie, że nie nastąpił on wskutek choroby zakaźnej.

Oprócz zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta, w przypadku miasta na prawach powiatu, potrzebne jest również zaświadczenie polskiego konsula z państwa, w którym znajduje się ciało zmarłego. Żeby je uzyskać, trzeba przedstawić dokument otrzymany w starostwie lub w urzędzie miasta.

Czym przewożone są zwłoki z zagranicy?

Transport zwłok może odbywać się przy wykorzystaniu samolotu, kolei lub specjalnie przystosowanych do przewozu zwłok samochodów. Możliwość transportu samolotem lub koleją zależy od wewnętrznych regulaminów przewoźnika i może wymagać spełnienia dodatkowych warunków.

Odpowiednio przygotowane samochody, zwykle eleganckie karawany, są prowadzone przez doświadczonych kierowców. Dzięki temu wszelkie czynności są wykonywane w odpowiedni sposób, z poszanowaniem godności zmarłego.