Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i jak go uzyskać?

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z bólem i poczuciem ogromnej straty. Dodatkowo konieczne jest zorganizowanie ceremonii pogrzebowej, co może oznaczać dość wysokie koszty. Wydatków jest naprawdę dużo - zakup trumny lub urny, miejsca na cmentarzu, wieńców pogrzebowych, przewóz ciała i wiele innych. Polskie prawo przewiduje jednorazowe wsparcie finansowe w formie zasiłku pogrzebowego. Ile wynosi taki zasiłek i o jakich formalnościach należy pamiętać, aby go uzyskać? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Zasiłek pogrzebowy - co to jest i komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy należy do grupy świadczeń socjalnych, wypłacanych przez instytucję państwową  jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w przypadku rolników. Wypłacany jest w przypadku śmierci osoby, wszystkim ubezpieczonym, którzy ponieśli koszty związane z pogrzebem i mogą wydatki te udokumentować. Z reguły osobami, które troszczą się o organizację pogrzebu jest najbliższa rodzina, jednak nie zawsze. Dlatego zasiłek ten przysługuje każdemu kto pokrył koszty związane z pochówkiem zmarłego bez względu na pokrewieństwo czy powinowactwo. Jeśli koszty ponieśli, np. znajomi, sąsiedzi, pracodawca osoby zmarłej mogą oni ubiegać się o wypłacenie zasiłku. Dotyczy to również instytucji, takich jak domy pomocy społecznej czy osoby prawne kościoła.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zasiłek pogrzebowy mógł być wypłacony?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które przysługuje osobom pokrywającym koszty związane z pochówkiem, pod warunkiem, że osoba zmarła była ubezpieczona, a zatem podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu lub była osobą pobierającą emeryturę lub rentę. W przypadku, kiedy zmarły był osobą w stosunku, do której ubezpieczenie ustało istnieje możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego, jeśli zmarła ona w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. W przypadku śmierci potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych i innych członków rodziny w stosunku, do których została ustanowiona opieka prawna również zachodzi podstawa do wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

Dla członków rodziny, którzy pokryli koszty pogrzebu wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa kwocie 4000 zł. W przypadku osób niespokrewnionych (pracodawca, powiat, gmina itp.) zasiłek pogrzebowy przyznawany jest do kwoty poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 4000 zł. W celu udokumentowania kosztów poniesionych z pogrzebem należy zachować rachunki i faktury.

W jaki sposób uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy trzeba przedstawić niezbędne dokumenty. Należą do nich: wniosek ZUS-12 lub KRUS SR-26, akt zgonu lub akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe bądź odpis aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, oryginały rachunków lub kopie rachunków potwierdzone przez bank, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.