Czy organizacja pogrzebu może być bezgotówkowa?

Odejście naszych bliskich to nie tylko ogromny cios, ale także obciążenie finansowe. Nie zawsze dysponujemy odpowiednią ilością gotówki, aby móc zapłacić za pogrzeb z góry. Zakłady pogrzebowe zapewniają możliwość bezgotówkowej organizacji uroczystości pogrzebowych, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla pogrążonej w żałobie rodziny. Wyjaśniamy, na czym polega bezgotówkowa organizacja pogrzebu.

Na czym polega bezgotówkowa organizacja pogrzebu?

Dość wysokie koszty pogrzebu spędzają sen z powiek żałobników. Organizująca pochówek rodzina może jednak liczyć na wsparcie ze strony zakładu pogrzebowego także w kwestiach finansowych. Bezgotówkowa organizacja pogrzebu stała się standardem i ma na celu zdjęcie z barków pogrążonej w żałobie rodziny problemów doczesnych. Upoważniając nasz zakład pogrzebowy do uzyskania zasiłku pogrzebowego, zyskujecie Państwo spokój, który niezbędny jest w tak trudnym dla Was czasie żałoby. Zajmujemy się załatwianiem wszystkich formalności, które związane są z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego oraz zapewniamy możliwość organizacji pogrzebu, którego koszty nie przekroczą kwoty uzyskanego świadczenia. Ewentualna nadpłata za dodatkowe usługi może zostać uregulowana po ceremonii pogrzebowej.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest rekompensatą kosztów pogrzebu, która wypłacana jest z ZUS lub KRUS w stałej kwocie 4000 zł. O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się nie tylko członkowie najbliższej rodziny, na których ciąży obowiązek organizacji pochówku. W sytuacji, gdy pogrzeb organizuje osoba niespokrewniona lub instytucja, także możliwe jest ubieganie się o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do zakładu pogrzebowego?

Aby możliwa była bezgotówkowa organizacja pogrzebu, konieczne jest upoważnienie zakładu pogrzebowego do uzyskania zasiłku z ZUS lub KRUS. Trzeba także dostarczyć dokumenty, które umożliwiają załatwienie wszystkich formalności oraz poświadczają, że zasiłek może zostać wypłacony, czyli m.in.:

  • dowód osobisty zmarłego oraz osoby organizującej pogrzeb,
  • odcinek renty lub emerytury zmarłego oraz wnioskodawcy (w przypadku osób pobierających świadczenia),
  • zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy zmarłego oraz wnioskodawcy (w przypadku osób niepobierających świadczeń emerytalnych i rentowych).

Pełna lista dokumentów, jakie trzeba dostarczyć, dostępna jest na naszej stronie internetowej.